Oogzorg Dr. Virginie Deckers

« »

Oogchirurg

Gespecialiseerd arts in de oogheelkunde

Arts in de genees-, heel- en verloskunde

Sub-Specialisatie:

  • Cataractchirurgie
  • Traanwegchirurgie
  • YAG-laser
  • Fluorescent angiography
  • Plastische oogheelkunde

Fellowship leverchirurgie UZ Gent

Fellowship Plastische Oogheelkunde UZ Gent

Dr. Deckers is oogarts voor het CLB en voor Kind & Gezin.

nieuwe praktijk

Nieuwe praktijk 20xx

We zullen een tweede praktijk openen.

Er gaan ook internationale medische activiteiten plaatsvinden.

Deze activiteiten werden gestart in 2020 en vinden voornamelijk plaats via internet seminaria.

Hier zit ook de administratieve hoofdzetel. 

Het hoofdonderwerp is momenteel COVID. 

Adres: Beschermd Monument:

Zwitsers-Belgisch Kasteellandhuis Mossevelde (1832) te

Ouburg 10 - 9200 Oudegem, Dendermonde

Meer info volgt.